När planeten har nått en varm brytpunkt

Minst sagt oroväckande påståenden presenteras i rapporten “The 10 Science ‘Must Knows’ on Climate Change” under FN:s klimatmöte i Bonn 2017 av ett nätverk klimatforskare. Risken för extrema väderförhållanden ökar. Kostnaderna för klimatförändringarna känns redan idag och kommer att öka. Stigande havsnivåer och försurning av havet är ett växande hot. Klimatförändringar och luftföroreningar skapar minskad […]

Den globala uppvärmningens politik

Den största utmaningen som mänskligheten står inför idag gör den som helhet. Den globala uppvärmningen kommer att påverka allt liv på jorden – negativt framför allt. Medeltemperaturen har redan höjts, och kommer att fortsätta göra det. Frågan är bara hur mycket, och svaret på denna fråga beror på politik. Det är en särskilt komplicerad politisk […]

Klimatförändring och anpassning

Det har nog inte undgått någon att klimatet på jorden håller på att förändras och att detta har fått allvarliga konsekvenser för både djur och människor som lever på denna planet. Alltifrån torka till skyfall och orkaner, tyfoner, jordbävningar och vulkanutbrott har i stor grad börjat påverka vårt samhälle alltmer. Människor tvingas lämna sina hem […]

Att begränsa klimatförändringarna

Med tanke på vad vi vet om klimatet kan det verka överraskande, men under de senaste årtiondena har utsläppen av växthusgaser ökat. Målet som sattes under klimatkonferensen i Paris 2015 är att hålla temperaturen under en ökning med 2 grader sedan pre-industriell tid. Högst 1,5 grader, så mycket får medeltemperaturen höjas. Om vi ska kunna […]

Effekter av den globala uppvärmningen

Mänskligheten står inför en enorm utmaning, eller snarare en miljökatastrof, om inte världens utsläpp reduceras drastiskt. Fossila koldioxidutsläpp måste vara på noll innan år 2070. Redan idag drabbas världens befolkning av klimatförändringarna och allra värst drabbas de fattigare delarna av världen. I dagsläget har miljöpolitiken övergått till en rättvisefråga mellan fattig och rik. Faktum är […]

Global klimatmodell

Vad man måste ta hänsyn till när man beräknar klimatet är att det inte respekterar några nationsgränser – klimatet är globalt. Speciellt är det de processer som påverkar oss som pågår i atmosfären som är viktiga att bevaka. Man använder då en så kallad global klimatmodell (GCM, global climate model, som också kan kallas global […]

Återkopplingar i klimatförändringar

Den globala uppvärmningen kommer att orsaka en högre frekvens av extremväder, och en större risk för naturkatastrofer; havsnivåerna kommer att höjas och öknarna förstoras. Det är några av de dystra framtidsutsikter som den globala uppvärmningen erbjuder. En faktor som såväl snabbar på som saktar ned klimatförändringar är så kallade återkopplingar, och dessa finns naturligt. De […]

Hemsida

Global uppvärmning Sedan 1950-talet har forskare observerat att temperaturen på jorden ökar. Det har den gjort under hela 1900-talet, under senare tid i högre grad än tidigare, och man vet att den kommer att fortsätta göra det i framtiden. Orsaken är mänsklig påverkan på jorden, i form av utsläpp av växthusgaser i atmosfären. Temperaturer runtom […]