Klimatförändring och anpassning

Det har nog inte undgått någon att klimatet på jorden håller på att förändras och att detta har fått allvarliga konsekvenser för både djur och människor som lever på denna planet. Alltifrån torka till skyfall och orkaner, tyfoner, jordbävningar och vulkanutbrott har i stor grad börjat påverka vårt samhälle alltmer. Människor tvingas lämna sina hem och bli flyktingar på grund av klimatförändringar istället för på grund av krig och andra orsaker som tidigare har varit den vanligaste anledningen till att fly från sitt hemland. Vi är på väg in i en ny tid, och frågan är om vi är förberedda på vad som kommer att ske inom den närmsta framtiden? Kommer vi att klara av att anpassa oss till dessa förändringar?

Hur stor kommer påverkan att bli på vårt samhälle, och kommer våra olika samhällssystem att klara av dessa utmaningar och kunna överleva så att samhället kan fungera? Forskare har länge varnat för vad som komma skall, men samtidigt har effekterna av klimatförändringarna börjat märkas och kännas av i allt snabbare takt än vad som först förutspåtts. Detta har lett till att anpassningen måste ske mycket snabbare och mer effektivt. Vad händer om våra viktigaste system slås ut på grund av naturkatastrofer? Dagens samhälle är väldigt mycket beroende av tekniken och kommunikationen, så vad händer om denna slås ut? Vi kommer att stå handfallna, och därför är det viktigt att arbeta med olika former av anpassning och backup-planer när det väl är dags.

Förändringar i biologiska system

Våra ekosystem som idag existerar på jorden kommer inte att må bra av mer uppvärmning än vad vi redan har nått i dagens läge. Och vi människor är faktiskt beroende av att vi har friska ekosystem. Om vi tittar på exempelvis korallreven i haven runt om i världen så är de illa ute just nu. En stor del av dessa rev har bleknat och dött, vilket beror på att de små mikroorganismer som lever på reven har lämnat dessa. Koralldjuren och dessa mikroorganismer som är alger, lever i samklang och symbios, och när algerna försvinner så innebär detta en katastrof för koralldjuren. Man kan ibland se bilder från dessa blekta rev som är som spökstäder som består av helt vita korallskelett.

Anpassning av samhället

Med andra ord så måste alltså samhället anpassa sig efter vad som just nu håller på att ske. Detta är både kostsamt och utmanande. Kommer vi att kunna hålla samma standard på alla våra system som vårt samhälle idag bygger på? Vilka sektorer är viktigast att satsa på och hur mycket måste vi satsa? Vi är otroligt sårbara för förändringar i klimatet, kanske mer sårbara än vad vi först trott. Bara ett par graders uppvärmning av vårt jordklot har lett och kommer att leda till enorma katastrofer för djur och natur och likaså jordbruket och andra delar av samhället. Torka leder till bränder som leder till både ekonomiska förändringar och förlust av skog och mark, vilket är en del av ekonomin och vårt levebröd.

Energi

Cirka 40 % av de avbrott som idag sker i vår energiförsörjning beror på väderrelaterade orsaker. Alldeles nyligen fick vi rapporter om att kärnkraftverket Ringhals i Sverige hade fått stänga ner en av sina reaktorer då havet som används för att kyla ner dessa hade uppnått för höga temperaturer. Reaktorn stängdes ner med omedelbar verkan. Är vi verkligen förberedda på dessa förändringar? Aldrig tidigare har detta skett i Sverige. En lösning för framtiden är att hämta vattnet från djupare nivåer och inte från ytan, då vattnet är kallare ju längre ner man kommer i havet. Solenergi är även något som ökar runt om i världen. Solpaneler på taket på ditt hus kan försörja hela huset med el så länge det är soligt ute.

Kommunikationer

Varje vinter drabbas tågtrafiken av problem av olika slag. Tåg ställs in på grund av isbeläggningar och snökaos. Men även under denna rekordvarma sommar i Sverige så fick tåg ställas in på grund av att solkurvor bildades i rälsen eftersom metallen kan utvidgas vid hög långvarig värme och då kröka sig. I Spanien strandades tusentals bilresenärer på en motorväg i vintras då de överraskades av ett snöoväder, och många kunde inte komma därifrån förrän efter flera dagar. Idag arbetar man med att anpassa det framtida byggandet av vägar, broar och järnvägar. Broar byggs högre för att undvika att de blir översvämmade, och nya vägar anpassas efter andra typer av klimat. Man arbetar även med att göra alla dessa transportsystem mer robusta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *