Initiala orsaker till temperaturförändringarna

Du kanske har hört talas om “växthuseffekten”? Det är ett ämne som har diskuterats länge och mycket. Växthuseffekten är egentligen en naturlig process som förhindrat vår planet från att drabbas av för kallt väder och minusgrader. Denna process är livsviktig för djur och naturlivet på jorden. Om vi inte hade denna effekt så skulle inga växter kunnat växa och djuren hade inte haft någon mat. Växthuseffekten fungerar på så sätt att en del av solens strålar stannar kvar på jorden och värmer upp den. Det är alltså gaser som bildas när solen skiner på vårt jordklot och som gör att effekten är möjlig. På senare tid har vi människor dock påverkat denna naturliga process, vilket har börjat ge negativa effekter.

Vad är då växthusgaser egentligen? En växthusgas är exempelvis koldioxid och vattenånga och dessa gaser bildas när vi till exempel kör våra bilar eller värmer upp våra hus med kolkraft eller olja. Andra typer av växthusgaser som finns i vår atmosfär är freoner och metan. Alla dessa gaser värmer tillsammans upp vår jord i detta nu, vilket ger stora konsekvenser för alla levande organismer. Denna ökning av växthusgaser påbörjades under slutet av 1800-talet då den industriella revolutionen startade och allt mer kol och olja började att användas i produktionen av olika material och produkter. För att maskinerna skulle kunna användas krävdes denna typ av drivmedel. På detta sätt har vi sedan denna tid börjat påverka vår egen framtid negativt.

Människans påverkan

Eftersom vi inte saktar ner på produktionen av produkter och material och bara bygger fler och fler fabriker, bilar och flygplan så är vi på väg mot en katastrof enligt många forskare. Utsläppen minskar inte, utan ökar och temperaturen på jorden har ökat successivt sedan slutet på 1800-talet. I början gick det väldigt sakta, men på senare år har utvecklingen rusat fram i en skrämmande fort och vi har verkligen fått känna av effekterna av denna temperaturhöjning. Naturkatastroferna har ökat världen över; torka, bränder, översvämningar, orkaner – ja, listan kan göras lång. Människor tvingas fly från sina hem på grund av dessa naturkatastrofer och havsnivån väntas höjas lite varje år på grund av att isarna på våra poler smälter.

Aerosol

Aerosol är små partiklar som är fördelade i en gas. Till exempel kan man säga att rök är en aerosol och även dimma, men vanliga sprayburkar med hårspray eller annat innehåller också aerosol samt inhalatorer för astma och liknande. Man kan även översätta ordet aerosol till “luftföroreningar” och dessa är en del i den negativa påverkan av klimatet som vi har sett den senaste tiden. I vissa varmare länder i Asien och Mellanöstern måste människor använda sig av masker för att halten av föroreningar i luften är så hög att det är högst skadligt att andas där. Man kan även se dessa föroreningar som en dimma som ligger över staden eller området och detta brukar kallas “smog”.

Solens påverkan

Det gjordes nyligen en studie vid Lunds universitet som visade på att solens aktivitet har haft en stor påverkan på hur klimatet har förändrats så långt tillbaka som 20 000 år sedan. Detta har länge debatterats, men dessa forskare har nu kommit fram till att så är fallet. De menar att solens UV-strålning påverkar den atmosfäriska cirkulationen och vid lägre aktivitet kommer vi att få allt kallare vintrar i Sverige och Nordeuropa. Detta visar även på att fenomenet är ganska lokalt och inte påverkar hela jorden på samma sätt, utan på olika sätt. Vi har tidigare sett att områden som redan är torra blir ännu torrare och områden som har mycket nederbörd får ännu mer nederbörd.

Sammanfattning

Vi kan alltså konstatera att det är många olika orsaker till den temperaturhöjning som skett och som pågår just nu. Den naturliga balansen har rubbats och vi människor har haft ett avgörande ansvar för denna obalans enligt det flesta forskare. I skrivande stund pumpar vi ut enorma mängder med gifter, gaser och annat som stör hela vårt ekosystem. Många försök har gjorts för att stoppa denna utveckling, men någon riktig vilja verkar inte existera bland de som faktiskt bestämmer. Ekonomin är viktigare än miljön vi lever i och istället satsar vi på tekniken som kommer göra det möjligt för oss människor att flytta på oss, istället för att ta hand om den planet som vi redan har.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *